Chọn gói hosting phù hợp với nhu cầu

Hoàn tiền trong 30 ngày nếu không hài lòng hoặc hỗ trợ sau 15 phút

GOHOST-1 7 Available

Website 1
Dung lượng 1000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL Let's Encrypt

GOHOST-2 20 Available

Website 1
Dung lượng 2000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL GoGetSSL Domain SSL

GOHOST-3 20 Available

Website 1
Dung lượng 3000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL GoGetSSL Domain SSL

GOHOST-4 20 Available

Website 2
Dung lượng 4000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL GoGetSSL Domain SSL

GOHOST-5 19 Available

Website 2
Dung lượng 5000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL PositiveSSL

GOHOST-6 10 Available

Website 2
Dung lượng 6000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL PositiveSSL

GOHOST-7 10 Available

Website3
Dung lượng 7000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL PositiveSSL

GOHOST-8 9 Available

Website 5
Dung lượng 10000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL PositiveSSL