Server

 • GO-VPS 30

  • 2 CPU
   2048MB RAM
   Dung lượng SSD 30GB
   Băng thông Không giới hạn
   Miễn phí chứng chỉ SSL
  3,348,000/yr
  Đăng ký
 • GO-VPS 50

  • 4 CPU
   4096MB RAM
   Dung lượng SSD 50GB
   Băng thông Không giới hạn
   Miễn phí chứng chỉ SSL
  3,834,000/6 mo
  Đăng ký
 • GO-VPS 80

  • 4 CPU
   6144MB RAM
   Dung lượng SSD 80GB
   Băng thông Không giới hạn
   Miễn phí chứng chỉ SSL
  5,394,000/6 mo
  Đăng ký