Chọn gói hosting phù hợp với nhu cầu

Hoàn tiền trong 30 ngày nếu không hài lòng hoặc hỗ trợ sau 15 phút

GOHOST-1 7 Disponível

1 Website
Dung lượng 1000 MB
Băng thông Không giới hạn
Tài khoản SQL Không giới hạn
Sao lưu Hàng ngày
Port 10 Gbps
Free SSL Let's Encrypt

GOHOST-5 19 Disponível

Website2
Dung lượng5000 MB
Băng thôngKhông giới hạn
Tài khoản SQLKhông giới hạn
Sao lưuHàng ngày
Port10 Gbps
Free SSLPositiveSSL